daily economicsdaily economicsdaily economicsdaily economicsdaily economics
Συχνές ερωτήσεις

Τι κίνητρο έχει μια χώρα να συνεργαστεί με το ΔΝΤ;H

Για ποιο λόγο η Ελλάδα ζήτησε το 2010 τη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και για ποιο λόγο συνεργάστηκε μαζί του τόσα χρόνια; Οι λόγοι ενδέχεται να είναι γενικά πολλοί και διαφορετικών ειδών (οικονομικοί, πολιτικοί, γεωπολιτικοί κλπ). Πολλά επίσης ενδέχεται να είναι και τα αντεπιχειρήματα όσων πιστεύουν ότι ίσως δεν έπρεπε να το είχε κάνει. Στο παρόν κείμενο όμως, όπως και σε όλα τα κείμενα της ιστοσελίδας μας, θα δούμε αποκλειστικά όσα η Οικονομική Επιστήμη προστάζει. Θα δούμε, εν συντομία, τι κίνητρο έχει μια χώρα με οικονομικές δυσκολίες, και πιο συγκεκριμένα με δυσκολίες να δανειστεί από τις αγορές (ενδιαφερόμενους επενδυτές δηλαδή, όπως τράπεζες και συνταξιοδοτικά ταμεία)1,2, να ζητήσει τη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Για αρχή, μια χώρα που μέχρι σήμερα συνήθιζε να καταναλώνει περισσότερα απ’ όσα αντιστοιχούν στο εγχωρίως παραγόμενο εισόδημά της, δηλαδή συνήθιζε να έχει περισσότερα έξοδα απ΄ ότι έσοδα και να καλύπτει τη διαφορά αυτή με δανεισμό, αν μια μέρα δε μπορούσε να δανειστεί άλλο θα ερχόταν αντιμέτωπη με πολλά προβλήματα.3 Συγκεκριμένα θα έπρεπε πλέον η κατανάλωσή της να μειωθεί στο επίπεδο του εγχωρίως παραγόμενου εισοδήματός της, να αρχίσει να ξοδεύει δηλαδή με μιας πολύ λιγότερα ώστε τα έξοδα να είναι ίσα με τα έσοδά της.3

Αν μάλιστα υπήρξε για πολλά χρόνια δανειζόμενη με αποτέλεσμα να έχει συσσωρεύσει χρέος, τότε θα έπρεπε:

  • ή να δαπανά ακόμα λιγότερα για να περισσεύουν χρήματα και για την αποπληρωμή των δανείων της,3 γεγονός το οποίο θα ήταν προφανώς πολύ δύσκολο και θα απαιτούσε ένα μεγάλο κοινωνικό κόστος με δραστική μείωση σε µισθούς, συντάξεις, δηµόσιες επενδύσεις κ.α..4
  • ή να αρνηθεί την αποπληρωμή των χρεών της, γεγονός το οποίο όμως θα είχε άλλου τύπου συνέπειες, όπως απώλεια της αξιοπιστία της για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο μέλλον (και άρα ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων της να καταφέρει να ξαναδανειστεί), κατασχέσεις περιουσιακών της στοιχείων στο εξωτερικό, διακοπή της πίστωσης στις εμπορικές συναλλαγές των κατοίκων της με το εξωτερικό με αποτέλεσμα ελλείψεις προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και άλλες πολίτικές πίεσης ή αντιποίνων.4,5

Με την παρουσία όμως ενός δανειστού εσχάτης ανάγκης όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ή ο ESM), η χώρα που δεν έχει δυνατότητα να δανείζεται από τις αγορές μπορεί να αποφύγει όλα τα παραπάνω, δανειζόμενη πλέον από τους οργανισμούς αυτούς.6 Τέλος, με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζει παράλληλα και τον απαραίτητο χρόνο που χρειάζεται ώστε, μέσα από τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται, να ξεπεράσει τα προβλήματα που την οδήγησαν στην άσχημη οικονομική κατάσταση.7

Βιβλιογραφία

  1. Tejvan Pettinger, Who lends the Government Money, Economics Help, September 15, 2015 (Διαθέσιμο στο https://www.economicshelp.org/blog/627/economics/who-lends-the-government-money/, Τελευταία Επίσκεψη 19/07/2016)
  2. Cambridge Dictionary, Meaning of "market" in the English Dictionary(Διαθέσιμο στο https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/market, Τελευταία Επίσκεψη 19/07/2016)
  3. Καπόπουλος Π. και Σ. Λαζαρέτου, 1997, Νομισματικές Σχέσεις Διεθνής Τραπεζική και Χρηματοδότηση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, σελ 115-125
  4. Στουρνάρας Ι., Το δίληµµα φερεγγυότητα ή χρεοκοπία;, Εφημερίδα "Το Βημα", Ιούλιος 2011 (Διαθέσιμο στο https://www.dailyeconomics.gr/protaseis/articles/to-dilh%C2%B5%C2%B5a-fereggyothta-h-chreokopi, Τελευταία Επίσκεψη 10/01/2018)
  5. Βικιπαίδεια, Πτώχευση Κράτους (Διαθέσιμο στο https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%84%CF%8E%CF%87%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82, Τελευταία Επίσκεψη 19/07/2016)
  6. International Monetary Fund, Η Συμβολή του ΔΝΤ στην Προστασία των πιο Ευάλωτων στην Παγκόσμια Κρίση, About the IMF (Διαθέσιμο στο https://www.imf.org/external/lang/Greek/np/exr/facts/protectg.htm, Τελευταία Επίσκεψη 14/09/2016)
  7. International Monetary Fund, Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης από το ΔΝΤ, About the IMF (Διαθέσιμο στο https://www.imf.org/external/lang/Greek/np/exr/facts/conditiog.htm, Τελευταία Επίσκεψη 14/09/2016)

Κοινοποίηση

Αξιολόγηση

Απαντήθηκε τελικά η απορία σας;

Please specify your position in the company
Σας φάνηκαν κατανοητά όσα διαβάστε;

Please specify your position in the company
Πιστεύετε ότι θα σας χρησιμεύσουν στο μέλλον όσα διαβάσατε;

Please specify your position in the company
Επιμέλεια κειμένου: Χρήστος Πολίτης