daily economicsdaily economicsdaily economicsdaily economicsdaily economics
Δοκιμή γνώσεων

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)HInternational Monetary Fund (IMF)

1. Ποια είναι η έδρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ);

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
2. Ποιος κατέχει σήμερα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου;

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
3. Ποιος είναι, σύμφωνα με το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), ο κυριότερος στόχος του;

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
4. Πόσες χώρες-μέλη έχει σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ);

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
5. Ποια είναι, σύμφωνα με το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης για τα δάνεια που παρέχει;

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
6. Η σχετική δύναμη της ψήφου κάθε κράτους-μέλους στη λήψη των αποφάσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ):

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
7. Ποια χώρα-μέλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) έχει τη μεγαλύτερη σχετική δύναμη στη λήψη των αποφάσεων του Ταμείου;

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
8. Πότε έλαβε για πρώτη φορά η Ελλάδα δάνειο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ);

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
9. Ποια ήταν η πρώτη χώρα που έλαβε ποτέ δάνειο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ);

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
10. Ποιος από τους παρακάτω θεσμούς δεν ανήκει στη γνωστή μας "Τρόικα";

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

Κοινοποίηση