daily economicsdaily economicsdaily economicsdaily economicsdaily economics
Δοκιμή γνώσεων

Κεντρική ΤράπεζαHCentral Bank

1. Τι από τα παρακάτω δεν κάνει μια Κεντρική Τράπεζα;

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
2. Αντικείμενο της νομισματικής πολιτικής είναι η ρύθμιση ζητημάτων που σχετίζονται με:

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
3. Μια Κεντρική Τράπεζα μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά μας επιφέροντας αλλαγές:

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
4. Σύμφωνα με την τάση των τελευταλιων δεκαετιών, η λειτουργία μιας Κεντρικής Τράπεζας:

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
5. Βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων μιας Κεντρικής Τράπεζας είναι η δυνατότητα της να αυξομειώνει την ποσότητα χρήματος στην οικονομία, το σύνολο δηλαδή των χρημάτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Μια αύξηση:

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
6. Η λήψη απόφασης για την ανακεφαλαιοποίηση κάποιας εμπορικής τράπεζας σε μία χώρα από το δημόσιο ανήκει στο πεδίο αρμοδιοτήτων:

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
7. Στην αρμοδιότητα της Κεντρικής Τράπεζας μιας χώρας ανήκει η απόφαση για τη διάσωση εμπορικής τράπεζας σε περιπτώσεις που:

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
8. Ρόλο Κεντρικής Τράπεζας στην Ελλάδα σήμερα παίζει:

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
9. Ποιος είναι, σύμφωνα με την ίδια την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ο κυριότερος στόχος της;

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
10. Στην Τραπεζα της Ελλάδος, που διατέλεσε μέχρι το 2001 Κεντρική Τράπεζα της χώρας και λειτουργεί σήμερα υποστηρικτικά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), τη θέση του Διοικητη σήμερα κατέχει:

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

Κοινοποίηση