daily economicsdaily economicsdaily economicsdaily economicsdaily economics
Δοκιμή γνώσεων

ΑνακεφαλαιοποίησηHRecapitalization

1. Ποιά από τις παρακάτω πηγές χρηματοδότησης χρησιμοποιεί μία τράπεζα σήμερα υπό κανονικές συνθήκες;

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
2. Ποια από τις παρακάτω συνθήκες συνιστά προϋπόθεση για την ύπαρξη ανάγκης για ανακεφαλαιοποίηση μιας τράπεζας;

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
3. Η ύπαρξη ή μη ανάγκης για ανακεφαλαιοποίηση μιας τράπεζας κρίνεται συνήθως βάσει του δείκτη:

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
4. Μία τράπεζα, μέσω της ανακεφαλαιοποίησης, λαμβάνει ένα πολύ σημαντικό για εκείνη ποσό χρημάτων. Ποιά η πηγή αυτής της νέας αυτής χρηματοδότησης;

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
5. Ποιος από τους παρακάτω μπορεί θεωρητικά να πραγματοποιήσει την ανακεφαλαιοποίηση μιας τράπεζας;

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
6. Για την πραγματοποίηση μιας ανακεφαλαιοποίησης τράπεζας από το δημόσιο, ποιος είναι αρμόδιος για να λάβει τη σχετική απόφαση;

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
7. Ποιο είναι, σύμφωνα με την Οικονομική Επιστήμη, το σημαντικότερο κίνητρο της κυβέρνησης μιας χώρας πίσω από τη χρηματοδότηση μιας ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών;

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
8. Πότε και από ποιον επιστρέφονται στο δημόσιο τα χρήματα που κατέβαλε για την πραγματοποίηση μιας ανακεφαλαιοποίησης τράπεζας;

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
9. Πόσες φορές πραγματοποιήθηκαν ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών στην Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης (από το 2010 και μετά);

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
10. Ποιο είναι το αρμόδιο όργανο στη χώρας μας για την πραγματοποίηση ανακεφαλαιοποιήσεων με χρήματα του ελληνικού δημοσίου;

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

Κοινοποίηση