daily economicsdaily economicsdaily economicsdaily economicsdaily economics
Σχετικά με εμάς

Όροι χρήσηςH

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας «Οικονομικά της Καθημερινότητας», συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά) κειμένων, ερωτηματολογίων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Παρόλα αυτά, και με δεδομένο ότι οι στόχοι της ιστοσελίδας μας δεν είναι εμπορικοί αλλά πρωτίστως κοινωνικοί, το προαναφερθέν περιεχόμενό και ειδικότερα όλα τα κείμενα που έχουν γραφεί από τα μέλη της ομάδας μας και παρατίθενται στις σελίδες μας πρωτογενώς, διατίθενται ελεύθερα στο κοινό, για αυστηρά όμως προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης.

Επίσης, σε ένδειξη σεβασμού απέναντι στο έργο και τον κόπο της συγγραφικής μας ομάδας, απαραίτητη κρίνεται σε κάθε περίπτωση αναδημοσίευσης ή αναπαραγωγής περιεχομένου και η προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει καθ οιονδήποτε τρόπο και παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τέλος, οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα «Οικονομικά της Καθημερινότητας» και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης.