daily economicsdaily economicsdaily economicsdaily economicsdaily economics
Τα νέα μας

Έρευνα: Μπορεί μια εκπαιδευτική καμπάνια να μειώσει τη φοροδιαφυγή;HΠέμπτη, 28 Μαρτίου 2019

Πρόσφατα ένα από τα μέλη της συντακτικής μας ομάδας ολοκλήρωσε τη διπλωματική του εργασία πάνω σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα! Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της εργασίας του ήταν να προσδιοριστεί εμπειρικά εάν μια εκπαιδευτική καμπάνια θα μπορούσε να αντιμετωπίσει επιτυχώς τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα. Μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη διαδικτυακή δοκιμή σχεδιάστηκε για να εξετάσει την επιρροή ενός εκπαιδευτικού βίντεο που περιελάμβανε πληροφορίες σχετικά με τους φορολογικούς συντελεστές, τις δημόσιες δαπάνες, το κοινωνικό κόστος της φοροδιαφυγής και τον κίνδυνο ανίχνευσης φορολογικής απάτης. Τα αποτελέσματα απέδειξαν ότι το βίντεο επηρέασε θετικά τη στάση των συμμετεχόντων απέναντι στη δική τους φοροδιαφυγή και βελτίωσε την αντίληψή τους περί δικαιοσύνης του φορολογικού συστήματος. Ωστόσο, το βίντεο μείωσε την αντιλαμβανόμενη από τους πολίτες πιθανότητα υποβολής τους σε φορολογικό έλεγχο. Τα ευρήματα είναι ενδιαφέροντα, καθώς πολλοί ερευνητές έχουν ήδη καταγράψει συσχέτιση ανάμεσα στη φορολογική κουλτούρα των πολιτών και την φοροδιαφυγή.

Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο και παρακολουθείστε το βίντεο της έρευνας:

https://drive.google.com/file/d/0BxCoxGh-CnDdcFl0eTNiZm1YcURVdWZoWjdLbHlublYzdzcw/view?usp=sharing