daily economicsdaily economicsdaily economicsdaily economicsdaily economics
Τα νέα μας

Προκήρυξη θέσης πρακτικής άσκησηςHΤρίτη, 25 Απριλίου 2017

Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ, η πρώτη ιστοσελίδα επεξήγησης οικονομικών όρων που φτιάχτηκε ειδικά για το μέσο πολίτη, προκηρύσσουν μία (1) θέση δίμηνης πρακτικής άσκησης.

Αφορά φοιτητές/τριες των Τμημάτων Λ.Χ./Ο.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Χρονικό διάστημα πρακτικής άσκησης από 8 Μαΐου μέχρι 7 Ιουλίου 2017, αμοιβή 300 € το μήνα. Προθεσμία υποβολής των δηλώσεων μέχρι την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες υποβολή αίτησης εδώ: https://www.dailyeconomics.gr/be-a-member