daily economicsdaily economicsdaily economicsdaily economicsdaily economics
Δοκιμή γνώσεων

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT)HEuropean Central Bank (ECB)

1. Που βρίσκεται η έδρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ);

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
2. Ποιος κατέχει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) τη θέση του προέδρου;

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
3. Ποιος είναι, σύμφωνα με την ίδια την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ο κυριότερος στόχος της;

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
4. Ποιος είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) όσον αφορά τον πληθωρισμό;

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
5. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι η κεντρική τράπεζα πόσων συνολικά χωρών;

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
6. Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ);

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
7. Ποιοι είναι οι μέτοχοι (ιδιοκτήτες δηλαδή) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ);

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
8. Κατά τη λήψη των αποφάσεων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), τα κράτη-μέλη που ψηφίζουν έχουν σχετική δύναμη ψήφου που:

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
9. Η λήψη αποφάσεων και η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ):

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

 
10. Ποιος από τους παρακάτω θεσμούς δεν ανήκει στη γνωστή μας "Τρόικα";

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις

Κοινοποίηση