daily economicsdaily economicsdaily economicsdaily economicsdaily economics
Άρθρα

Προς μία ενιαία τραπεζική ένωσηH

Προς μία ενιαία τραπεζική ένωση
Εικόνα πάνω από τους πίνακες

του Πάνου Καρβούνη

Eπικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα


Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

413 λέξεις

Την περασμένη Τετάρτη, στην ετήσια ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο σχετικά με την «Κατάσταση της Ενωσης», ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο ανέπτυξε μία σειρά βασικών θεμάτων, ανακοινώνοντας παράλληλα μια σημαντική πρωτοβουλία: τη δημιουργία μιας Ενιαίας Τραπεζικής Ενωσης. Η πρόταση αυτή αποτελεί την πλέον σαφή απόδειξη της ετοιμότητας με την οποία η Ευρωπαϊκή Ενωση ανταποκρίνεται στις οικονομικές προκλήσεις της εποχής. Με τη χρηματοπιστωτική κρίση να έχει διαδοθεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης, οι ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να προτείνουν δραστικές και βιώσιμες λύσεις. Η δημιουργία λοιπόν ενός πανευρωπαϊκού εποπτικού μηχανισμού των τραπεζών καλύπτει την ανάγκη για κεντρική επίβλεψη και εξασφαλίζει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα εντός της ευρωζώνης.

Ο κ. Μπαρόζο τόνισε τη σημασία αυτού του εγχειρήματος για τη σταθεροποίηση και ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πλέον δίνεται η δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να παρεμβαίνει έγκαιρα, σε περίπτωση που μια τράπεζα ενός κράτους-μέλους δεν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές κεφαλαιακές απαιτήσεις, και να διαχειρίζεται καλύτερα τις τραπεζικές κρίσεις. Η σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα δημιουργήσει έναν κοινό κώδικα κανόνων για την ενιαία αγορά, ο οποίος θα ενδυναμώσει και το ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη όλων των τραπεζών της ευρωζώνης, ενώ θα περιοριστεί και ο κίνδυνος διάδοσης των ενδεχόμενων προβλημάτων τους στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, η Τραπεζική Ενωση παρουσιάζει ακόμη περισσότερα οφέλη, όπως η εξασφάλιση σταθερών επιτοκίων, η αντιμετώπιση των εγγενών κινδύνων του τραπεζικού συστήματος και η διευκόλυνση της μακροχρόνιας χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αφότου τεθεί σε λειτουργία ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός, θα ενεργοποιηθούν το κοινό ταμείο εκκαθάρισης και ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και ένας πανευρωπαϊκός εγγυητικός μηχανισμός των καταθέσεων. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι τραπεζικές καταθέσεις των ελλήνων πολιτών θα προστατεύονται από τις όποιες διακυμάνσεις προκαλούν τυχόν πολιτικές ή οικονομικές εξελίξεις. Στη χώρα μας, που από το 2009 έχει χάσει περίπου το 30% των καταθέσεών της, οι τράπεζες θα πάψουν να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο έλλειψης ρευστότητας. Αντιθέτως, θα εξασφαλιστούν τα κεφάλαιά τους και το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας θα ανακτήσει σταδιακά την αξιοπιστία του.

Ο κ. Μπαρόζο κατέδειξε την ισχυρή πολιτική βούληση των ευρωπαίων ηγετών για τη σωτηρία του ευρώ. Συγχρόνως, ανέδειξε άλλη μία φορά το ευρωπαϊκό ιδεώδες, τονίζοντας πως οι παρούσες συνθήκες θέτουν τις βάσεις για ακόμη βαθύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Σε αντίθεση με την πρακτική που ακολουθήθηκε έως σήμερα, ο ευρωπαϊκός μηχανισμός εποπτείας θα άρει τη σύνδεση μεταξύ των προϋπολογισμών των κρατών-μελών και των τραπεζών τους, η οποία στο παρελθόν ζημίωσε σοβαρά χώρες όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία.

Πηγή: Τα Νέα.gr

Κοινοποίηση

Αξιολόγηση

Πως αξιολογείτε εσείς το άρθρο «Προς μία ενιαία τραπεζική ένωση»;

Παρακαλώ επιλέξτε μία απάντηση
Πιστεύετε ότι σας προσέφερε χρήσιμες γνώσεις;

Παρακαλώ επιλέξτε μία απάντηση
Σας φάνηκαν κατανοητά όσα διαβάστε;

Please specify your position in the company